Najważniejsze informacje dot. przeprowadzenie zamówień
w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

 

Synerise S.A. realizuje Projekty Internacjonalizacji
Przedsiębiorstwa Synerise S.A.

Synerise S.A. realizuje projekt "Międzynarodowa promocja oferty produktowej spółki Synerise S.A." w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, nr POIR.03.03.03-12-0036/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020.

 

Zapytania ofertowe POIR

W związku z realizacją projektu Wsparcia MŚP w promocji marek produktowych - Go To Brand Synerise S.A. zaprasza do złożenia oferty na realizację zadań

 

Zapytania ofertowe POIR 

Zapytanie ofertowe - organizacja podróży służbowych.  Pobierz załacznik

 

 

Ogólne zasady dotyczące
zapytań ofertowych

 

Oferta musi być złożona w formie pisemnej w języku polskim lub angielskim. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy. Wycenę i szczegółowy opis projektu prosimy składać:

 

  • Osobiście w siedzibie Zamawiającego

  • Pocztą tradycyjną na adres Synerise S.A. ul. Lubostron 1,
    30-383 Kraków z dopiskiem Marta Rydzanicz

  • Pocztą elektroniczną na adres: marta.rydzanicz@synerise.com

 

 

 

 

Opis Projektu

Głównym celem realizacji projektu jest promocja oferty produktowej Wnioskodawcy oraz jednocześnie Marki Polskiej Gospodarki na rynkach międzynarodowych, w tym przede wszystkim na rynkach perspektywicznych o których mowa w Branżowym Programie Promocji ICT/IT poprzez realizację działań promocyjnych przewidzianych w programie. 

Celem realizacji projektu jest ekspansja międzynarodowa, polegająca na wejściu z ofertą produktową na nowe rynki zagraniczne i zaprezentowanie produktu szerokiemu spektrum odbiorców. Realizacja zadań podczas 6 targów i 2 misji gospodarczych przyczyni się do rozwoju działalności eksportowej systemu Business Intelligence Synerise oraz budowy relacji z globalnymi inwestorami i klientami.

 

 

 

Udział w targach Futurecom, Brazylia 2017 Udział w targach Consumer Electronic Show (CES) w Las Vegas, USA 2018 Udział w targach World Data Center, Londyn 2018
Udział w targach IOT w San Francisco , USA 2018 Udział w targach Web Summit w Lizbonie, Portugalia 2018 Udział w targach CeBIT w Hanowerze, Niemcy 2019

 

Wartość projektu – 687 623,00 zł.

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 548 165,00 zł.